piątek, 10 września 2010

ode to Jean-Pierre Jeunet


kocham filmy Jeuneta. w końcu to on 'dał' nam Amelię. oczywiście nie tylko. jego filmy to coś, co można śmiało nazwać magią kina. kiedy zobaczyłem dzisiejszy zachód, od razu skojarzył mi się z filmami Jeuneta.

i love Jeunet's movies. in fact, he's the man who 'gave' us Amelie. of course not only. his movies are real magic of the cinema. when i saw today's sunset it reminded me of Jeunet's movies.


i na zakończenie, cały ja: filmy, aparat i zachód słońca ;)

and at the end, whole me: movies, camera and sunset ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz